Organisaatiokulttuuri

Jokaisen organisaation sisäisen kulttuurin toimivuus näkyy siinä, kuinka onnistuneesti yrityksen eri tahot saavuttavat toiminnassaan yhteiset tavoitteet. Tavoitteisiin kuroteltaessa avainroolissa ovat yrityksen sisäiset prosessit, menettelytavat ja yleiset käytösmallit. Näitä taas ohjaa pinnan alla vaikuttava - yhteisesti jaettu - arvojen ja oletusten verkosto. Tästä kaikesta syntyy yrityksen tapa toimia. Se vaikuttaa yhteistyökykyyn, tuottavuuteen ja tulokseen. Työkalujemme avulla voimme auttaa yrityksenne maksimoimaan sisäisen tehokkuutensa:

Jokaisen yrityksen organisaatiokulttuurin eri osa-alueilla (ks. kuvio) esiintyy jossain määrin tehottomuutta ja ongelmia. Me autamme Teitä määrittelemään yrityksenne tärkeimmät kehitysalueet ja saamaan aikaan tarvittavat muutokset.